จับตาวาระ กสท. นัดแรก เตรียมพิจารณาสิทธิทีวีสาธารณะช่องรัฐสภา

จับตาวาระ กสท. นัดแรก เตรียมพิจารณาสิทธิทีวีสาธารณะช่องรัฐสภา

วันนี้(4 ม.ค. 58)นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ หนึ่งในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 5 ม.ค. นี้ การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) นัดแรกประจำปี 2558 มีวาระสำคัญน่าจับตา การพิจารณาความเหมาะสมในการได้รับสิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาต ทีวีประเภท บริการสาธารณะ หมายเลขสิบ ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามที่ สำนักงาน กสทช.ได้ประกาศเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่สาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และรัฐสภากับประชาชน เมื่อประมาณเดือน มี.ค. 57 ซึ่งนางสาวสุภิญญา กล่าวว่า ที่ประชุมเตรียมพิจารณาสิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาต ก่อนที่จะมีการพิจารณาความเหมาะสมของสำนักเลขาธิการฯ ในการเป็นผู้ประกอบกิจการต่อไป  ทั้งนี้มีวาระเริ่มแรกให้ใบอนุญาตมีอายุ 4 ปี ตามเงื่อนไขในหนังสือเชิญชวน และให้ดำเนินการขอใช้บริการโครงข่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ กสท.มีมติให้ได้รับสิทธิฯ แต่ส่วนตัวยังมีข้อกังวลคือ เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตของสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาที่ต้องมีหลักประกันการเป็นทีวีบริการสาธารณะ ความเป็นกลาง ทั้งการบริหาร และ เนื้อหา รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้ด้านความพร้อมของผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน โดยเฉพาะบางรายที่มีแผนล่าช้าไปกว่าแผนเดิมมาก เพราะเพิ่งเริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องส่ง

“ดังนั้นบอร์ด กสท. คงต้องมีมาตรการช่วงรอคอยโครงข่ายที่ 5 ว่าจะมีมาตรการเยียวยาอย่างไร รวมทั้งการเปิดให้ผู้ยื่นขอทีวีสาธารณะประเภทอื่นๆ ได้มีโอกาสด้วย บนฐานของการพิจารณาคุณสมบัติและความพร้อมในทุกด้าน (Beauty contest) เช่น ทีวีด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เตรียมยื่นขอมานานแล้ว แต่ต้องรอความพร้อมหลายๆด้าน ปีใหม่นี้ กสท. ควรเร่งสำนักงานให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงลึกมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้เสาอากาศที่เหมาะสมกับพื้นที่ และการติดตามปัญหาจากการแจกคูปองให้ถึงมือครัวเรือน จากการลงพื้นที่เมื่อสิ้นปี ยังพบปัญหาหลายเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขก่อนส่งคูปองรอบใหม่” สุภิญญา กล่าว

นอกจากนี้มีวาระกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือ กตป. ขอทราบผลการดำเนินการตามรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 2556 ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยมีสาระสำคัญ อาทิเช่น ผลการปฏิบัติงานประจำปีตามแผนแม่บท กฎหมาย งบประมาณ เช่น การพิจารณาความชอบด้วยกฎหมาย การตรวจสอบสัญญาสัมปทาน และการอนุญาตตามาตรา 82, 83 แห่ง พรบ.องค์กรฯ พ.ศ. 2553 การกำหนดการป้องกันการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ รวมทั้งข้อสังเกต เรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล การบังคับใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาคลื่นรบกวนและวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต การกำกับดูแลด้านเนื้อหา และด้านอื่นๆ เป็นต้น และ วาระอื่นเพื่อพิจารณา ได้แก่ การอนุมัติผังรายการหลักประจำปี 2558  ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และดิจิตอลทีวี ช่อง 3HD ช่องรายการ ONE และช่องรายการ Bright TV  ทั้งหมดติดตามผลการประชุมได้ในวันจันทร์ที่ 5 ม.ค. นี้…