จับตาวาระ กสท. เตรียมออกเกณฑ์เรียงช่องทีวีดาวเทียม – เคเบิ้ล

จับตาวาระ กสท. เตรียมออกเกณฑ์เรียงช่องทีวีดาวเทียม – เคเบิ้ล

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 14 ก.ย. นี้ การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 31/2558 เตรียมพิจารณาวาระ (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ก่อนนำเสนอที่ประชุม กสทช. ต่อไป ซึ่งร่างประกาศฉบับนี้ ได้เชิญให้ผู้มีส่วนได้เสียให้ความเห็นชอบตั้งแต่เดือน ก.ย. – พ.ย. 57 โดยได้มีการปรับแก้ไขให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งมีสาระสำคัญต่อผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ต้องเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ทั้งบริการสาธารณะ ธุรกิจ หรืออื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนดต่อประชาชนโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง ผังรายการ เนื้อหา หรือมาตรการความคมชัด โดยห้ามนำบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเผยแพร่ซ้ำในหมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่นๆ ทั้งนี้ ตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แต่หากจะนำไปเผยแพร่ซ้ำในหมวดหมู่อื่นๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ผู้รับใบอนุญาตอาจขอยกเว้นการดำเนินการ โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก่อน ทั้งนี้ต้องแจ้งเหตุผลและความจำเป็น หรือหากมีเหตุจำเป็นทางด้านเทคนิค คณะกรรมการอาจพิจารณาเป็นอย่างอื่นก็ได้

นางสาวสุภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ร่างประกาศเรียงช่องใหม่ตรงกันทุกกล่อง เคยผ่านการพิจารณาในบอร์ด กสท. และ บอร์ด กสทช. มาแล้ว แต่สุดท้ายก็ยังไม่ผ่านเนื่องจากทางกลุ่มทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีคัดค้าน  ล่าสุดทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินได้ไปฟ้องศาลปกครองในประเด็นนี้ด้วย ซึ่ง กสท. ได้มีมติให้นำร่างประกาศฉบับนี้เสนอกรรมการพิจารณาอีกครั้ง  ส่วนตัวคิดว่าถ้าร่างนี้ผ่านแล้วมีการเรียงช่องฟรีทีวีตรงกันทุกกล่องก็จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคในการใช้งาน และจะส่งผลดีต่อการแข่งขันกันที่คุณภาพเนื้อหาในอุตสาหกรรมทีวี แต่ก็คงต้องรอลุ้นมติ กสทช. ต่อไปว่าจะมีพลิกอีกหรือไม่ ส่วนตัวหวังว่าเรื่องนี้ที่ค้างคามานานจะได้จบลงด้วยดีสักที

“นอกจากนี้ กสท. ยังมีมติให้กำกับเวลาการโฆษณาในช่องทีวีดาวเทียมที่ออกอากาศนอกกติกามัสต์แครี่ ให้สามารถโฆษณาได้ 6 นาทีต่อชั่วโมง ในฐานะทีวีบอกรับสมาชิกตามกฎหมายด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดาวเทียมกับเคเบิล ต้องแจ้งให้ทุกช่องรายการปฏิบัติตามกฎหมายก่อนจะมีมาตรการทางปกครองต่อไป ทางสำนักงานจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงประเด็นนี้ในวันที่ 15 ก.ย. นี้” สุภิญญา กล่าว

วาระเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคน่าจับตา ได้แก่ เรื่องร้องเรียนขอให้บริษัทกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวียี่ห้อACONATIC แก้ไขเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ตามปกติ วาระเรื่องร้องเรียนของ บ.ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป คืนเงินค่ามัดจำอุปกรณ์ วาระกรณี บ.ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด ขออุทธรณ์คำสั่งให้ระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ ส่วนวาระเรื่องร้องเรียนด้านเนื้อหารายการที่อาจเข้าข่ายละเมิดมาตรา 37 และคำสั่ง คสช. ได้แก่ กรณีการออกอากาศรายการถอนพิษ รายการข่าวฟ้ายามเย็น และรายการวิเคราะห์คอลัมนิสต์ ทางช่องฟ้าวันใหม่ กรณีการออกอากาศรายการช่องพีซทีวี และวาระอื่นๆน่าติดตามได้แก่ วาระเพื่อทราบผลยุติเรื่องร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 วาระผู้รับใบอนุญาตดิจิตอลทีวีประเภทธุรกิจเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน และการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของ บ.จีเอ็มเอ็มวัน ทีวี จำกัด ช่องรายการ ONE บ.บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ช่องรายการ PPTV และบ.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด ช่องรายการ GMM Channel  และวาระอื่นๆซึ่งทั้งหมดสามารถติดตามผลการประชุมในวันจันทร์นี้…