ถก!ทีวีเคเบิลผนึกค้านเรียงช่อง-พบฟรีทีวีหลายช่องขัดกฎเวลาโฆษณา และเตรียมจัดเวทียุติแอนะล็อกสมุยต้นธ.ค.

กสท. ถก ทีวีเคเบิลผนึก ค้านประกาศเรียงช่อง – พบฟรีทีวีหลายช่องขัดกฎเวลาโฆษณา
และเตรียมจัดเวทีชี้แจงยุติแอนะล็อกเกาะสมุยต้น ธ.ค.

การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 35/2558 วันจันทร์ที่ 19 ต.ค. นี้ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการเคเบิลทีวีทั่วประเทศกว่า 300 ราย ได้มีหนังสือลงวันที่ 28 ก.ย. 58 เรื่องการขอคัดค้านมติ กสทช. เรื่องการเรียงช่องตรงกันทุกแพลตฟอร์ม เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยเฉพาะช่องข่าวท้องถิ่นอันเป็นช่องหัวใจหลักของท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะยกต่อการเข้าถึงผู้บริโภคจนไม่สนใจชมในที่สุด เป็นผลให้เคเบิลอ่อนแอลงและอาจต้องปิดกิจการในที่สุด

“ประกาศเรียงช่องตรงกันวันนี้ยังมีอาการน่าเป็นห่วง เพราะกว่าจะผ่านประกาศใช้ได้ใช้เวลาข้ามปี ถ้าถูกฟ้องแล้วไม่ได้บังคับใช้อีก ผลกระทบคงเกิดกับผู้บริโภคที่จะสับสนตลอดไป  ประเทศไทยน่าจะได้มีมาตรฐานเรื่องการเรียงช่องตรงกันก็อาจช้าออกไป  ฝากถึงผู้ประกอบการที่คัดค้านให้นึกถึงคนดูในเรื่องนี้ เมื่อฟรีทีวีเรียงช่องตรงกันแล้ว  ต่อไปทั้งฟรีทีวี และ เคเบิล ดาวเทียม จะได้แข่งขันกันที่ตัวเนื้อหาและการบริการจริงๆ  ส่วนแนวทางส่งเสริมกิจการเคเบิลขนาดเล็กนั้น กสท.กำลังพิจารณามาตรการอยู่ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ เช่นการขยายกรอบเวลาใบอนุญาต และ เรื่องธรรมเนียม เป็นต้น” สุภิญญา กล่าว

วาระ ผลตรวจสอบการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามมติ กสท. วันที่ 12 ต.ค. 58 ได้มีแนวทางคุ้มครองผู้บริโภคและให้การประกอบกิจการมีการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม โดยมอบหมายให้สำนักงานสำรวจโครงข่ายที่เกี่ยวข้องว่ามีการเผยแพร่ช่องรายการที่มีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไปออกอากาศใน 10 ช่องแรกของกิจการบอกรับสมาชิกหรือไม่  หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกบังคับทางปกครอง

นอกจากนี้ กสท.เตรียมจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “มิติใหม่สู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 58 ณ อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.เกาะสมุย ต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมระบบดิจิตอล และยุติการการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ในช่วงวันดังกล่าวเกาะสมุยจะเป็นพื้นที่แรกในการนำร่องยุติสัญญาณการรับส่งทีวีระบบแอนะล็อกของสถานีไทยพีบีเอส (พร้อมกับพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่) กิจกรรมในงานประกอบด้วยเวทีภาคเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณแอนะล็อกจนมาถึงยุคดิจิตอล การตรวจวัดสัญญาณ กิจกรรมภาควัฒนธรรม และการพบปะชุมชนในพื้นที่เกาะสมุย เพื่อติดตามการแลกรับ การติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลทีวี พร้อมให้ข้อมูลและความเข้าใจต่อการเปลี่ยนผ่านแก่ประชาชนในพื้นที่

วาระอื่นๆน่าสนใจจับตาได้แก่ คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 วาระแนวทางการดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่องการกำกับดูแลสื่อ และการสื่อสาร การตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในงานแข่งขันเรือยาวปี 2558 วาระการมีคำสั่งให้ระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค กรณีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย และวาระเรื่องร้องเรียนอื่นๆ ติดตามผลการประชุมทั้งหมดในวันจันทร์นี้…