ละครชุด Club Friday the Series 6 ตอนผิดที่รักคนหลอกลวง GMM25, การกำหนดมาตรการทางปกครองกรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์, สัดส่วนการเข้าถึงโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและแจกแจงรายได้ระหว่างบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล, การอนุมัติผังรายการหลักประจำปี 2559 ของผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลแห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 จำนวน 7 หน่วยงาน, Playboy TV

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 41/2558 วันที่ 21 ธ.ค. 58 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ มีความเห็นต่างในการพิจารณาวาระ ดังนี้

วาระ 4.4 การอนุมัติผังรายการหลักประจำปี 2559 ของผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลแห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 จำนวน 7 หน่วยงาน

วาระ 4.6 ความเห็นของหน่วยงานภายนอก ประกอบการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิกที่ยื่นขอเป็นครั้งแรกของบริษัท บันนี่ เวนเจอร์ จำกัด ช่องรายการ Playboy TV

วาระ 4.23 กรณีการจัดระดับความเหมาะสมของละครชุด Club Friday the Series 6 ตอนผิดที่รักคนหลอกลวง ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง GMM Channel (GMM 25) ของบริษัท จีเอ็มเอ็มชาแนล จำกัด

วาระ 4.27 การกำหนดมาตรการทางปกครองกรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์

วาระ 4.28 สัดส่วนการเข้าถึงโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและแจกแจงรายได้ระหว่างบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล

Download (Comment-NBC-41-58.pdf,PDF, Unknown)