(10)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ.2555

Download (หลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค.pdf,PDF, 396KB)

Download (คู่มือการใช้ไฟล์เสียง.pdf,PDF, 173KB)

Download (ผนวก-ก-แบบคำขอรับบริการทดสอบ.doc,DOC, 209KB)

Download (ผนวก-ข-แบบรายงานผลการทดสอบ.doc,DOC, 215KB)

Download (ผนวก-ง-คำขอลงทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ.doc,DOC, 253KB)