พ.ศ.2556, เปิดเผยมติและความเห็นต่าง

เปิดความเห็น กสท. : หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะประเภทที่สอง เพื่อความมั่นคงของรัฐ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 14/2556 วันพุธที่ 17 เม.ย. 56  กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุม ในวาระ 4.11 เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะประเภทที่สอง เพื่อความมั่นคงของรัฐ ดังนี้

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2016/08/Comment-NBC-14-56.pdf”]