เปิดเผยความเห็น กสท. : แนวทางการอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะประเภทที่สองเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 33/2556 วันจันทร์ที่ 9 ก.ย. 56 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ลงมติและตั้งข้อสังเกต ในการพิจารณาวาระ 4.9 เรื่อง แนวทางการอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะประเภทที่สองเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ดังนี้

Download (Comment-NBC-33-56.pdf,PDF, Unknown)