เปิดเผยความห็น กสทช. : (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2556, การยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทต่อนักวิชาการและสื่อมวลชน, (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. 2556

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 9/2556 วันพุธที่ 18 ก.ย. 56 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอเปิดเผยมติและความเห็นเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม หลายวาระ ดังนี้

วาระ 5.11 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2556

วาระ 5.16 การยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทต่อนักวิชาการและสื่อมวลชน

วาระ 6.1 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  พ.ศ. 2556

Download (Comment-NBTC-9-56.pdf,PDF, Unknown)