เปิดความเห็นช่องรายการและโครงข่ายบอกรับสมาชิก และวาระการปรับเปลี่ยนรูปแบบทีวีช่อง 5

ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 22/57 วันจันทร์ที่ 2 มิ.ย. 57 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสท. ได้ตั้งข้อสังเกตและมีความเห็นเพิ่มเติมในการพิจารณาหลายวาระ ดังนี้

วาระ 4.7 เรื่อง การพิจารณาการแจ้งยืนยันช่องรายการและโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิกเพิ่มเติม

วาระ 4.8 เรื่อง แผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ สถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 5

Download (22-57.pdf,PDF, Unknown)