สุภิญญาเปิด!ความเห็น คำสงวนและมติการประชุม “ทีวีสาธารณะ”

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกสทช. และ กสท. ได้มีความเห็น คำสงวน และมติเกี่ยวข้องกับการประชุม กสทช. และกสท. ต่อนโยบายทีวีสาธารณะ พ.ศ. 2557 ดังนี้

- การประชุม กสทช. ครั้งที่ 22/2557 วันที่ 2 มิ.ย. 57 

Download (-22-57-ช่อง-5.pdf,PDF, Unknown)

- การประชุม กสทช. ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 10 เม.ย. 57 

Download (13-สทช-๑๐๐๓.๙-๐๘๓-ขอเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม-กสทช.-ครั้งที่-๓-๒๕๕๗1.pdf,PDF, Unknown)

- การประชุม กสท. ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 17 มี.ค. 57

Download (12-สทช-๑๐๐๓.๙-๐๖๐-ขอเปิดเผยความเห็น-กสท.-ครั้งที่-10-25571.pdf,PDF, Unknown)

- การประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 16 ต.ค. 56

Download (11-สทช-๑๐๐๓.๙-๒๙๕-ขอเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม-กสทช.-ครั้งที่-๑๐-๒๕๕๖2.pdf,PDF, Unknown)

- การประชุม กสท. ครั้งที่ 36/2556 วันที่ 30 ก.ย. 56

Download (10-สทช-๑๐๐๓.๙-๒๗๕-ขอเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม-กสท.-ครั้งที่-๓๖๒๕๕๖2.pdf,PDF, Unknown)

- การประชุม กสท. ครั้งที่ 33/2556 วันที่ 9 ก.ย. 56

Download (9-สทช.-๑๐๐๓.๙-๒๔๓-ขอเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม-กสท.-ครั้งที่-๓๓-๒๕๕๖-วาระ-๔.๙2.pdf,PDF, Unknown)

- การประชุม กสทช. ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 17 ก.ค. 56

Download (8-สทช.-๑๐๐๓.๙-๒๐๗-ขอเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม-กสทช.-ครั้งที่๗-๑๕๕๖2.pdf,PDF, Unknown)

- การประชุม กสท. ครั้งที่ 24/2556 วันที่ 24 มิ.ย. 56

Download (7-สทช-๑๐๐๓.๙-๑๗๖-ขอเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม-กสท.-ครั้งที่-๒๔-๒๕๕๖.pdf,PDF, Unknown)

- การประชุม กสท. ครั้งที่ 23/2556 วันที่ 17 มิ.ย. 56

Download (6-สทช-๑๐๐๓.๙-๑๗๐-ขอเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม-กสท.-ครั้งที่-๒๓๒๕๕๖.pdf,PDF, Unknown)

- การประชุม กสท. ครั้งที่ 15/2556 วันที่ 22 เม.ย. 56

Download (5-สทช-๑๐๐๓.๙-๑๐๗-ขอเปิดเผยความเห็นและมติการประชุม-กสท.-ครั้งที่-๑๕-๒๕๕๖.pdf,PDF, Unknown)

- การประชุม กสท. ครั้งที่ 14/2556 วันที่ 17 เม.ย. 56

Download (4-สทช-๑๐๐๓.๙-๑๐๓-ขอเปิดเผยความเห็น1.pdf,PDF, Unknown)

- การประชุม กสท. ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 27 มี.ค. 56

Download (3-สทช-๑๐๐๓.๙-๘๑-ขอเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม-กสท.-ครั้งที่-๑๒-๒๕๕๖.pdf,PDF, Unknown)

- การประชุม กสท. ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 4 มี.ค. 56(แก้ไขเพิ่มเติม)

Download (2-สทช-๑๐๐๓.๙-๗๗-การเปิดเผยมติและความเห็นในร่างรายงานการประชุม-กสท.ครั้งที่-๙๒๕๕๖.pdf,PDF, Unknown)

- การประชุม กสท. ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 4 มี.ค. 56

Download (1-สทช-๑๐๐๓.๙-๕๖-ขอเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม-กสท.-ครั้งที่-๙-๒๕๕๖-วันจันทร์ที่-๔-๒๕๕๖.pdf,PDF, Unknown)